Projektová činnost ve výstavbě a komplexní inženýrské služby

  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace skutečného stavu
  • zajištění vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
  • zajištění vydání stavebního povolení
  • zajištění kolaudace
  • stavební dozor

 

Copyright © 2009 THS STAVEBNÍ s.r.o. , all rights reserved.